Prawo rodzinne

  • rozwody i separacje
  • alimenty i zaspokajanie potrzeb rodziny
  • kontakty z dzieckiem
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy o przysposobienie
  • podział majątku wspólnego
  • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
  • ubezwłasnowolnienie