Prawo karne

  • obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie pokrzywdzonych
  • sporządzanie zawiadomień o przestępstwie
  • opracowywanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
  • przestępstwa gospodarcze
  • sprawy o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • postępowania w sprawach nieletnich