Prawo administracyjne

  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej
  • zaskarżanie decyzji administracyjnych
  • sporządzanie skarg do sądu administracyjnego
  • sporządzanie wszelkich pism i wniosków w postępowaniu administracyjnym
  • gospodarka nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne