Prawo gospodarcze

 • sprawy o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami
 • sporządzanie umów handlowych i opinii prawnych
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • zamówienia publiczne
 • prawo energetyczne
 • stała i doraźna obsługa prawna firm, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • doradztwo w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • prawo bankowe
 • przygotowywanie projektów umów spółek osobowych i kapitałowych
 • zakładanie i rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • projektowanie uchwał organów spółek
 • odpowiedzialność członków organów spółek
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji (naśladowanie produktów, ceny dumpingowe, nieuczciwa reklama)
 • przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym
 • przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym
 • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem UOKiK